דוחות כספיים

תקופהדוח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני
רבעון שלישי
רבעון רביעי
תקופהדוח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני
רבעון שלישי
רבעון רביעי
תקופהדוח כספי
רבעון ראשון 
רבעון שני 
רבעון שלישי 
רבעון רביעי 

 | גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח  | 972-74-7044779 |  office@tamarpetroleum.co.il