פרופיל החברה

תמר פטרוליום הינה חברת תשואה (Yield Company), המחזיקה 16.75% מהזכויות בחזקת תמר ודלית, בשטחן ממוקם מאגר הגז "תמר" המספק את מלוא תצרוכת הגז הטבעי של מדינת ישראל.

החברה גייסה אג"ח והון מניות בשווי של 980 מיליון דולר, וביום 24.7.17 החלה להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
בחודש מרץ 2018 רכשה החברה 7.5% נוספים מהאחזקות בתמר מתוך חלקה של נובל אנרג'י.

 | גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח  | 972-74-7044779 |  office@tamarpetroleum.co.il