תמר פטרוליום קשרי משקיעים


הצעת שות' תמר לאספקת גז טבעי לחשמל לא התקבלה, השות' פנו לחשמל בדרישה להקפיא את תוצאות המכרז

קרא עוד